За Организаторот

Име на организација: Центар за културна деконтаминација Битола

Здружение за заштита и промоција на културното наследство и развој и културниот културниот туризам “ЛОКУМ ФЕСТ”

Вид на организација: здружение на граѓани

Место на живеење: Битола,

Адреса: Стив Наумов 120, 7000, Битола

Жикица Ј.Шпанец 133, Битола

Веб: www.ckdbitola.org.mk, www.lokumfest.mk,

e-mail:

lokumfest@gmail.com ckdbitola@gmail.com,

tel- 00389 75 269 218

Претседател: Силвана П.Насух

Контакт : Програмски координатор – Тодор Ивановски

Мисија: Деконтаминација на општеството од негативните стереотипи и табуа преку културата и уметноста, промоција на позитивни европски вредности и трендови.

Членство статус: 15

Факултет образование – 8

Студенти – 7

Поле на активност: Културни

 • Организација и продукција на културни настани и фестивали
 • Промовирање на независен уметник и нивната работа
 • Прекугранична соработка
 • културна политика и управување
 • граѓанскиот активизам и волонтерство,

Активности

Фестивали:

 • прослава де ла Music- 2002-2014 (21-ти јуни)
 • Локум фест, музика и традиција 2007-2018 (Стара битолска чаршија)

Објавување:

 • 3 Книги за млади песна писатели 2007-2010
 • Културно списание ТНЕ КУЛТ 2006-2010
 • Блог – Културен decontaminator

Концерти, јавни дебати и промоции (20)

Други проекти:

 • Младите и религијата 2006/2007
 • Културна зона 2006/2007
 • Американското катче во Битола -coordinators 2006-2008

Мрежи и јавни тела:

 • Членови на меѓународен форум уметност без граници
 • Членови на балканските рок совет
 • Партнери на Франција Алијансата Битола
 • Партнер на Општина Битола во спроведувањето на Битолското културно лето Бит Фест
 • Членовите на Форумот на невладина асоцијација Битола

THE KULT магазин

SOLSTIS фестифал на музика

gallery2

gallery2